Wat is datafout cyclische redundantiecontrole – Wat veroorzaakt datafout cyclische redundantiecontrole-

De cyclische redundantiecontrole van gegevensfouten, vaak “cyclische redundantiecontrole” of kortweg “CRC” genoemd, is een type foutdetectiecode die in digitale netwerken en opslagapparaten wordt gebruikt om onbedoelde wijzigingen in onbewerkte gegevens te detecteren.CRC’s kunnen worden gebruikt om enkele bitfouten te detecteren, evenals burst-fouten die optreden wanneer aangrenzende bits worden gewijzigd.

Wanneer informatie op een schijf wordt opgeslagen of via een netwerk wordt overgedragen, kan deze beschadigd raken.Dit kan gebeuren als gevolg van elektrische interferentie, fysieke schade aan het opslagapparaat of softwarefouten.Wanneer dit gebeurt, kunnen de gegevens mogelijk niet correct worden gelezen.Om dit probleem te bestrijden, worden CRC’s gebruikt als een manier om te controleren op corruptie en ervoor te zorgen dat de gegevens correct kunnen worden gelezen.

CRC’s werken door een controlesom van de gegevens te maken die vervolgens wordt vergeleken met een bekende waarde.Als de twee waarden niet overeenkomen, wordt aangenomen dat de gegevens zijn beschadigd en wordt er een foutmelding weergegeven.Er zijn veel verschillende algoritmen die kunnen worden gebruikt voor het genereren van CRC’s, maar ze werken allemaal in wezen op dezelfde manier.

Het meest voorkomende type CRC is gebaseerd op polynomiale deling.Een polynoom is een wiskundige uitdrukking die kan worden geschreven als:

x^n + x^(n-

Deze uitdrukking kan worden gedeeld door een andere veelterm die bekend staat als een generatorpolynoom (G). De rest van deze deling geeft de CRC-waarde:

crc = (x^n + x^(n-

Er zijn veel verschillende keuzes voor generatorpolynomen, maar een populaire keuze is: G(x) = x^16+x^12+x^5+

 1. + … + x^ x^ (waarbij n het aantal bits in het bericht is)
 2. + … + x^ x^ mod G (waarbij crc de controlesom is)
 3. Deze specifieke generatorpolynoom produceert wat bekend staat als een Ethernet CRC. Andere veelvoorkomende generatorpolynomen zijn: G(x) = x^32+x^26+x=23+…

Wat veroorzaakt de cyclische redundantiecontrole van gegevensfouten?

Cyclische redundantiecontrole (CRC) is een algoritme voor het detecteren en corrigeren van gegevensfouten.Het wordt gebruikt om fouten in digitale gegevens op te sporen en te corrigeren.CRC wordt geïmplementeerd als een reeks controlesommen, die elk afhankelijk zijn van de vorige.Als een van deze controlesommen onjuist is, worden de gegevens als beschadigd beschouwd en moeten ze worden gecorrigeerd. Windows 10 bevat CRC-ondersteuning voor het lezen van dvd’s en Blu-ray-schijven.Wanneer u een dvd of Blu-ray-schijf in uw computer plaatst, detecteert Windows 10 deze automatisch en begint de schijf te lezen. Tijdens dit proces voert Windows 10 ook enkele basisgegevensfoutcontroles uit.Dit omvat het uitvoeren van een CRC-controle op de volledige inhoud van de schijf. Als er tijdens dit proces fouten worden gedetecteerd, geeft Windows 10 een foutmelding weer en weigert de schijf verder te lezen.

Hoe kan ik een cyclische redundantiecontrole van een gegevensfout oplossen?

Cyclische redundantiecontrole (CRC) is een datafoutdetectietechniek die wordt gebruikt in digitale media.Wanneer gegevens worden gekopieerd of verplaatst tussen twee apparaten, kan CRC helpen bij het opsporen en corrigeren van eventuele fouten.In Windows 10 kunt u de Media Creation Tool gebruiken om een ​​nieuwe dvd of Blu-ray-schijf te maken met behulp van het ISO-bestand dat u eerder hebt gemaakt.Nadat u de schijf hebt gemaakt, volgt u deze stappen om een ​​cyclische redundantiecontrole van een gegevensfout op te lossen:

8a Als u meerdere schijven maakt: onder Totale grootte van bestanden die met deze bewerking moeten worden gemaakt: typt u

 1. Open de Media Creation Tool en selecteer uw taal en editie van Windows uit de lijst aan de linkerkant van het venster.
 2. Klik op “Maak een installatiemedium” in de hoofdmenubalk bovenaan het venster.
 3. Klik op de pagina “Selecteer uw apparaattype” op “DVD/Blu-ray Disc” onder “Mediatype” en klik vervolgens op “Volgende”.
 4. Selecteer op de pagina “Selecteer uw taalinstellingen” uw voorkeurstaal en klik op “Volgende”.
 5. Blader op de pagina “ISO-afbeeldingsbestandslocatie” naar waar u uw ISO-bestand eerder hebt opgeslagen en klik op “Bladeren…” om het te openen in Verkenner. Als Windows 10 daarom vraagt, bevestigt u dat u deze schijf opstartbaar wilt maken.
 6. Voer onder “ISO-naam” “Windows10_x64_English_November 2018” in. Dit wordt gebruikt als onderdeel van de productsleutel van Microsoft bij het installeren van Windows, dus zorg ervoor dat het correct is!U kunt hier desgewenst ook andere instellingen wijzigen, zoals bitdiepte voor het afspelen van video of het al dan niet opnemen van UEFI-firmware-ondersteuning. Klik op “Volgende”.
 7. Op de “Creëer installatiemedia ( dvd )?” pagina, kies “Maak een nieuwe dvd” of “Brand een bestaande dvd”.Als u een nieuwe dvd maakt, voer dan in hoeveel schijven u wilt (minimaal, kies uw formaat (NTSC / PAL), specificeer in welke regiocode(s) uw dvd’s kunnen worden afgespeeld, geef een naam op voor elke schijf, beslis of om Digital Rights Management-software op te nemen, vinkt u aan of u ondertitels wilt opnemen en klikt u vervolgens op “Volgende”.Als u een bestaande dvd brandt: Voer onder “ISO-naam” “(nameofexistingdvd.iso” in; onder Opmaakopties: Selecteer hoeveel ruimte moet worden toegewezen voor gegevens (GB), audiotracks (GB), videotracks (GB), ondertitels (.srt), bonusfuncties (.bfi), menuafbeeldingen (.mui) en hoofdstuk titels (.chpt); vink Afbeelding branden op schijf aan; geef een naam op voor elke schijf; beslissen of u Digital Rights Management-software wilt opnemen; vink aan of u ondertiteling en ondertitels wilt opnemen; invoer over regiocode(s): Selecteer in welke regiocode(s) dvd’s kunnen worden afgespeeld; input leveren over taal: voer tekst in die talen vertegenwoordigt waarin deze titel beschikbaar is; schakel het selectievakje uit naast Het trefwoord voor retailers niet in de titel opnemen; onder Beschrijving:, voer hier uw productnaam in…Druk ten slotte tweemaal op Volgende!Eenmaal klaar met het raken van Volgende treffer Voltooien
 8. anders laten zoals het is.

Wat zijn de gevolgen van een cyclische redundantiecontrole op datafouten?

Cyclische redundantiecontrole (CRC) is een algoritme voor het detecteren en corrigeren van gegevensfouten.Het wordt gebruikt om fouten in digitale gegevens op te sporen en te corrigeren.CRC helpt de overdracht van foutieve gegevens via een communicatiekanaal te voorkomen. De gevolgen van een cyclische redundantiecontrole van gegevensfouten kunnen catastrofaal zijn.Als een onjuiste CRC wordt ontvangen, kan dit ertoe leiden dat de software of hardware die de gegevens gebruikt, defect raakt of zelfs crasht.Bovendien, als gevoelige informatie wordt verzonden met een onjuiste CRC, kan deze worden onderschept en gebruikt door kwaadwillende actoren om toegang te krijgen tot uw systeem of uw informatie te stelen. Om deze gevolgen te voorkomen, moet u altijd betrouwbare CRC-algoritmen gebruiken bij het verzenden van digitale gegevens.Zorg er bovendien voor dat uw software en hardware correct zijn geconfigureerd om fouten te detecteren en te corrigeren met behulp van CRC-algoritmen.

Kunnen datafout cyclische redundantiecontroles worden voorkomen?

Cyclische redundantiecontrole (CRC) is een datafoutdetectietechniek die wordt gebruikt in digitale communicatiesystemen.Een CRC controleert de integriteit van gegevens door de som van alle bytes in een bericht te berekenen en te controleren of het resultaat altijd gelijk is aan een vooraf gedefinieerde waarde.Als er een fout optreedt, komt de CRC niet overeen en kan het bericht worden afgewezen.

Windows 10 biedt ondersteuning voor CRC-controles op bestanden en mappen.Wanneer u een bestand of map maakt of opent, berekent Windows 10 een CRC32-hash van de inhoud en slaat deze op.Als er een fout optreedt bij het lezen of schrijven van het bestand of de map, zal Windows 10 dit detecteren en weigeren het te openen.

Waarom krijgen sommige mensen meer gegevensfouten dan anderen?

Cyclische redundantiecontrole (CRC) is een algoritme voor het detecteren en corrigeren van gegevensfouten. Windows 10 gebruikt CRC om fouten in uw bestanden op te sporen en te corrigeren. Als u meer gegevensfouten ervaart dan normaal, is er mogelijk een probleem met de CRC van uw computer. het probleem, volgt u deze stappen:1.Open Windows 10 Verkenner2.Klik met de rechtermuisknop op een bestand of map3.Selecteer Eigenschappen4.Klik op het tabblad Details5.Klik onder “CRC checksum” op de knop met de tekst “Bekijk details…”6.Als u een foutmelding als deze ziet: De berekende CRC voor ‘C:UsersgebruikersnaamAppDataLocalLowMicrosoftCryptographyRSA3220298738277364’ is onjuist!, dan heeft uw computer een probleem met de CRC-berekening7., dan heeft uw computer een probleem met de CRC-berekening U kunt proberen het probleem op te lossen door deze stappen te volgen:1.Update uw software2.Controleer op beschadigde bestanden3.Herstel beschadigde bestanden4.Tijdelijke bestanden wissen5.

Hoe vaak moet ik een CRC op mijn harde schijf uitvoeren?

Cyclische redundantiecontrole (CRC) is een algoritme voor het detecteren en corrigeren van gegevensfouten dat wordt gebruikt in digitale opslagmedia.Een CRC controleert de nauwkeurigheid van datablokken door de Cyclic Redundancy Check-waarde voor elk blok te berekenen.Het algoritme wordt N keer herhaald, waarbij N het aantal bits in het gegevensblok is.Als twee waarden verschillen, is er een fout in dat blok en moet het worden gecorrigeerd voordat het op schijf wordt opgeslagen.

De frequentie waarmee u een CRC moet uitvoeren, hangt af van uw hardware en bestandsindeling.De meeste moderne harde schijven hebben een ingebouwde CRC-checker die automatisch wordt uitgevoerd wanneer u schrijft naar of leest van de schijf.Als uw bestanden echter niet zijn geformatteerd met standaard Windows 10-bestandsindelingen, of als u uw bestanden handmatig op fouten wilt controleren, moet u elke keer dat u ze opslaat of wijzigingen aanbrengt een CRC uitvoeren.

Hoe weet ik of mijn CRC erin geslaagd is mijn fouten te herstellen?

Cyclische redundantiecontrole (CRC) is een algoritme voor het detecteren en corrigeren van gegevensfouten.Windows 10 controleert op CRC-fouten wanneer u een bestand maakt of opent.Als er CRC-fouten zijn, wordt het bestand niet opgeslagen of geopend.